x
logo

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

25.07.2022

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

W lipcu br. firma Mota-Engil Central Europe podpisała umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki.

INWESTYCJA W LICZBACH