x
logo

Środki ochrony osobistej

16.10.2020

Środki ochrony osobistej

Gmina Kowala otrzymała wsparcie rzeczowe od firmy PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie. Firma PSE S.A. przekazała przyłbice ochronne -50 sztuk, maseczki jednorazowe -500 sztuk, maseczki ochronne wielorazowe – 100 sztuk oraz 2 kombinezony ochronne.

Wszystkie otrzymane środki ochrony osobistej będą rozdystrybuowane między pracownikami Urzędu Gminy Kowala.

INWESTYCJA W LICZBACH