x
logo

RUSZA IV EDYCJA PROGRAMU „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

09.05.2022

RUSZA IV EDYCJA PROGRAMU „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

Trwa nabór wniosków do IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spółka przekaże ponad 4,5 mln zł na realizację ważnych społecznie projektów. O granty mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe działające w wybranych gminach.

Wnioski można zgłaszać już od 9 maja, a do 20 maja będzie działała specjalna infolinia, której pracownicy pomogą w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Program ” WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz daje finansową pomoc w ich wdrożeniu. Inicjatywa jest skierowana do gmin, w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

W drugiej turze rekrutacji o granty w wysokości do 20 tyś. zł mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe.

Uczestnicy drugiej tury programu mogą starać się o dofinansowanie w jednej z siedmiu kategorii:

  • aktywność fizyczna,
  • bezpieczeństwo,
  • edukacja,
  • ochrona zwierząt,
  • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
  • środowisko naturalne,
  • zdrowie.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane od 9 maja do 17 czerwca. Uruchomiona została również specjalna infolinia, na którą można zadzwonić i do 20 maja zadać pytania dotyczące programu oraz wspólnie

z konsultantami omówić formularz zgłoszeniowy. Infolinia działa w godzinach 9- 15, w dni powszednie, pod trzema numerami telefonów: 737 806 111, 502 106 948 i 502 053 468. –

Program ” WzMOCnij swoje otoczenie” realizujemy już po raz czwarty i kolejny raz chcemy przekazać granty instytucjom, które najlepiej wiedzą, jakie projekty są najbardziej potrzebne lokalnym społecznościom. Zakończyliśmy l turę składania wniosków i już wiemy, że – podobnie jak w poprzednich latach – zgłoszonych zostało bardzo dużo ważnych społecznie projektów. Mamy nadzieję, że również w trwającej II turze naboru zgłoszone zostaną wartościowe inicjatywy, które wprowadzą pozytywne zmiany dla społeczności oraz będą służyć mieszkańcom przez długie lata – mówi Marta Górowska, koordynatorka programu ” WzMOCnij swoje otoczenie„.

Tegoroczna edycja programu ” WzMOCnij swoje otoczenie” swoim zasięgiem obejmie 170 samorządów w całej Polsce – to rekordowa liczba w historii tej inicjatywy – w tym w drugiej turze 19 z woj. mazowieckiego. Zwycięskie projekty będą realizowane do końca 2022 roku.

Inspiracją dla uczestników mogą być pomysły z poprzednich lat. W województwie mazowieckim PSE nagradzały do tej pory m.in. zakup ratujących życie defibrylatorów, sprzętu komputerowego oraz rehabilitacyjnego, modernizacje świetlic oraz placów zabaw, zakup sprzętu ratowniczego, modernizację historycznego skansenu, zakup sprzętu do warsztatów filmowych, budowę miejsca do wypoczynku i rekreacji mieszkańców. W ubiegłych latach PSE pomogły w realizacji 360 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 6 milionów złotych.

Regulamin programu, lista uczestników, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków, przykładowe projekty z ostatnich lat oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

INWESTYCJA W LICZBACH