x
logo

Relacja ze spotkania – XVIII sesja rady gminy Kowala

21.04.2020

Relacja ze spotkania – XVIII sesja rady gminy Kowala

Przedstawiciele PSE uczestniczyli w XVIII sesji rady gminy Kowala. Poinformowali o planowanej inwestycji pn. “Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki”. Podczas prezentacji przedstawiono zakres planowanych prac oraz harmonogram działań. Na końcu spotkania przedstawiciele PSE odpowiadali na pytania radnych oraz zapewnili, że będzie wysyłka pism do właścicieli nieruchomości objętych inwestycją. 

INWESTYCJA W LICZBACH