x
logo

Pole elektromagnetyczne

PSE realizując inwestycje polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej dokładają wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko i otoczenie.

Z oddziaływaniem mamy do czynienia na dwóch etapach:

budowa – inwestor ograniczył obszar działania do miejsc realizacji prac budowlanych. Dzięki temu zarówno ingerencja w teren, jak i hałas będą ograniczone do minimum,                                                                                                                                                                              

eksploatacja – urządzenia, które pracują na stacji są źródłem pola elektromagnetycznego oraz hałasu. Dlatego działanie stacji regulowane jest przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania na otoczenie. Polska ma w tym zakresie jedne z najbardziej rygorystycznych norm w całej Unii Europejskiej.                                                                                                         

 

 

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Występowanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem towarzyszącym pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, także tych powszechnie występujących w naszych domach, takich jak np. monitor komputerowy, telefon komórkowy, czy suszarka. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego określany jest poprzez wartości jego dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej. Ich dopuszczalne wartości w miejscach dostępnych dla ludzi nie mogą zostać przekroczone. Oznacza to, że infrastruktura stacyjna projektowana jest tak, aby te wartości na terenach dostępnych dla ludzi nie były przekroczone.

Dopuszczalne dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego na zewnątrz stacji wysokiego napięcia są  bardzo  niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt.