x
logo

OSP KOWALA-STĘPOCINA BENEFICJENTEM PROGRAMU WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE

07.11.2023

OSP KOWALA-STĘPOCINA BENEFICJENTEM PROGRAMU WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE

OSP Kowala-Stępocina została jednym z laureatów V edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, w kategorii projektu Bezpieczeństwo. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jednostka zyskała wyposażenie w postaci:

– kamery termowizyjnej z walizką i uchwytem samochodowym,

– 4 sztuk hełmów strażackich.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz daje finansową pomoc w ich wdrożeniu. Inicjatywa jest skierowana do gmin, w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl

https://www.energetycznykompas.pl

INWESTYCJA W LICZBACH