x
logo

Kto jest kim w inwestycji?

altPolskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jej zakres odpowiedzialności określono w ustawie Prawo energetyczne. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest właścicielem 15 964 kilometrów linii oraz  110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE – Energia w dobrych rękach
Czym zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Pracujemy dla Ciebie 24/7.

 

Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, w której przewidziano konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi założeniami, PSE planują do 2025 roku wybudować i zmodernizować blisko 4 000 km linii przesyłowych.

www.pse.pl

 

Wykonawca

Wykonawcą inwestycji jest firma Mota-Engil Central Europe S.A., wyłoniona w przetargu publicznym. Grupa Mota-Engil posiada ugruntowaną pozycję wśród 25 największych europejskich grup budowlanych i pozycję lidera tej branży w Portugalii. Grupa jest obecna na 3 kontynentach, w 25 krajach, na 3 różnych obszarach geograficznych – w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Firma stanowi punkt odniesienia na arenie międzynarodowej pod względem połączenia wybitnych umiejętności technicznych w dziedzinach inżynierii i bud-ownictwa, ochrony środowiska i usług, projektów infrastruktury transportowej, górnictwa oraz prac elektroenergetycznych. W Polsce Grupa obecna jest od 1997 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników i jest jednym z największych generalnych wykonawców na rynku, specjalizującym się w budownictwie drogowo-mostowym, kubaturowym, elektroenergetycznym oraz real estate.