x
logo

Hałas

HAŁAS W NORMIE

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są autotransformatory i służące do ich chłodzenia wentylatory. Poziom hałasu także jest regulowany przepisami. Stacja została zaprojektowana tak, aby normy hałasu nie zostały nigdzie przekroczone, a w szczególności na znajdujących się w sąsiedztwie stacji terenach zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień. Tymczasem na granicy stacji poziom ten może wynosić 45 dB, zatem im dalej od jej ogrodzenia, tym stacja jest mniej słyszalna. Dla porównania – 55 dB to wartość odpowiadająca normalnej rozmowie towarzyskiej, a szczekanie psa to około 80 dB.

STACJA W OTOCZENIU LUDZI

Infrastruktura elektroenergetyczna jest całkowicie bezpieczne dla jej sąsiadów. Budowa nowych stacji i modernizacja już istniejących, jest zawsze realizowana zgodnie z surowymi normami wynikającymi z polskiego prawa, w tym normami ochrony środowiska. W odniesieniu do działających od lat stacji elektroenergetycznych, powołane do tego instytucje nie stwierdzają przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie poziomu pól elektromagnetycznych oraz hałasu. PSE dbają o to, aby wszystkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć i linii były przestrzegane.

ZWIERZĘTA I UPRAWY W POBLIŻU STACJI

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wypasu bydła w pobliżu stacji. Podobnie jest z wszelkiego rodzaju uprawami, czy hodowlą pszczół. Stacje i linie elektroenergetyczne najwyższych napięć funkcjonują w całej Polsce, ale również w Europie. Wiele z nich pracuje od kilkudziesięciu lat, w większości na terenach rolniczych. Przez wszystkie te lata nie stwierdzono żadnego wpływu stacji i linii na zwierzęta i ich zachowanie oraz pobliskie uprawy.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY BEZ ZAKŁÓCEŃ

Stacja w żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych, telewizyjnych i internetu ponieważ częstotliwość pól elektromagnetycznych w tym przypadku jest bardzo niska (50 Hz).