x
logo

ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 220/110 KV ROŻKI

O INWESTYCJI

Aktualności

FAQ

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Czy rozbudowa stacji elektroenergetycznej będzie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji elektroenergetycznej mają charakter typowo budowlany. Jedyną uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu, takiego jak koparki, wywrotki itp.

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Podczas realizacji tego zadania nie są planowane przerwy w dostawach prądu. Pomimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji elektroenergetycznej Rożki, zapewnione zostanie stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą
w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii.

Jakie ograniczenia zostaną nałożone na właściciela nieruchomości pod linią?

Ograniczenia na gruncie dotyczą pasa technologicznego, a więc 50 m (2 x 25 m od osi linii), dróg dojazdowych oraz miejsc uzasadnionych technologią realizacji prac. W jego obrębie zabronione jest wznoszenie budynków mieszkalnych i sadzenie wysokich drzew. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości. Jeżeli teren pod linią ma przeznaczenie rolnicze (a tak jest w większości przypadków), to nawet po wybudowaniu linii nie ulega ono zmianie. Nie ma takiej potrzeby ani żadnych przesłanek, ponieważ działka rolna może być wykorzystywana tak samo, jak przed budową. Wyjątkiem jest oczywiście teren ściśle pod konstrukcją słupa.

Na kiedy planowane jest zakończenie prac?

Zakończenie prac zostało zaplanowane na 2025 r.

INWESTYCJA W LICZBACH